Model logistyczny a projektowanie procesów

Błędy na etapie projektowania linii produkcyjnej, systemu magazynowania czy transportowania mogą spowodować bardzo duże koszty w czasie ich wdrażania oraz użytkowania. Modelowanie i symulacje są skutecznymi narzędziami, które mogą zapobiec tego typu problemom.

Czym jest model logistyczny?

Model logistyczny, określany także jako model symulacyjny systemu logistycznego to narzędzie, które pozwala zwizualizować przebieg procesu (produkcyjnego, transportowego czy magazynowania) już na etapie jego projektowania.

Dzięki zaawansowanym narzędziom symulacyjnym, które przenoszą klienta w świat wirtualnej rzeczywistości, może on zajrzeć się do wnętrza swojego magazynu czy fabryki i już na etapie tworzenia ocenić projekt logistyczny oraz zasugerować korekty i poprawki.

Modelowanie procesów produkcyjnych.

W przypadku procesów produkcyjnych model logistyczny może pomóc w analizie jak planowane zmiany wpłyną na proces, jeszcze zanim zostaną one faktycznie wprowadzone.

Symulacje umożliwiają wykrywanie wąskich gardeł w procesie produkcyjnym czy określenie stopnia wykorzystania maszyn i personelu, dzięki czemu można usprawnić i poprawić projekt logistyczny, tak aby proces produkcyjny działał optymalnie. Niektóre procesy produkcyjne mają losowy charakter, trudno je więc planować, ale model logistyczny i symulacja komputerowa są w stanie to uwzględnić.

Projekt logistyczny procesu składowania.

W przypadku magazynu model logistyczny pozwala na określenie niezbędnej pojemności dla poszczególnych stref magazynowych oraz ułatwia dobór elementów takich jak regały, windy czy przenośniki. Tak przygotowany projekt logistyczny będzie bardziej funkcjonalny i lepiej dostosowany do rzeczywistości.

Zoptymalizowane składowanie pozwoli uniknąć braków magazynowych oraz ułatwi wyszukiwanie i transport produktów czy materiałów na linię lub do procesu pakowania i wysyłki.

Model logistyczny a transport.

Jeśli chodzi o transport to model logistyczny może wspomóc analizę i optymalizację wykorzystania środków transportu jednocześnie zapewniając wysoką niezawodność procesu.

Przygotowany na jej podstawie projekt logistyczny zapewni szybki i wydajny transport. Dzięki symulacji można przeanalizować kilka rożnych alternatyw i wybrać najkorzystniejszą.